display result search
منو

برگزیده گلهای رنگارنگ برنامه شماره 358

  • 1 قطعه
  • 11':45" مدت زمان
  • 1129 دریافت شده
ساز و آوازی در بیات اصفهان با صدای حسین قوامی و تار جلیل شهناز بر روی اشعاری از خواجوی کرمانی
دست گیرید و بدستم می گلفام دهید
بادهٔ پخته بدین سوختهٔ خام دهید
تا بدوشم ز خرابات به میخانه برند
سوی رندان در میکده پیغام دهید
تا دل زار من آرام بگیرد نفسی
یک نفس مژده‌ ای از وصل دلارام دهید

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی