display result search
منو

امشب کنار غزل های من بخواب

 • 13 قطعه
 • 5':53" مدت زمان
 • 5 دریافت شده
تصنیف با تنظیم برای کوارتت زهی ، ارکستر سازهای ایرانی و پیانو

آهنگ ها

 • عنوان
  زمان
 • 5:36
  آيينه وار با تو ، اقرار پشت اقرار تو مثل سنگ اما انكار پشت انكار تو دور مي شوي من ، وعده به وعده نزديك منزل به منزل اما ، ديوار پشت ديوار هر قدر چشم هايت درياست پشت دريا اما دل تو انگار شنزار پشت شنزار هر شب اگر بخوابم با تو قرار دارم حسرت هميشه باقي ست ديدار پشت ديدار هر شب اگر بخوابم با تو قرار دارم حسرت هميشه باقي ست ديدار پشت ديدار من يك نخورده مستم ، از مزه ي نگاهت بسيار اين چنين اند هشيار پشت هشيار خسته نمي شوم از ناز تو را كشيدن خسته نمي شوي از آزار پشت آزار من سوختم كه آتش بر دامن تو افتد تا شاهدان ببينند بازار پشت بازار من سوختم كه آتش بر دامن تو افتد تا شاهدان ببينند بازار پشت بازار پنداشتي كه بايد پرده نشين بماني من پرده را دريدم پندار پشت پندار حالا كه نوبت توست آيينه ي خودت باش راهي نمانده غير از ، اقرار پشت اقرار
 • 3:20
  سوزاندي ام كه دلم خام تر شود وحشي شدي غزلم رام تر شود آهو براي چه بايد زمان صيد كاري كند كه خوش اندام تر شود جز اين كه از سر جانش گذشته تا صياد نابغه ناكام تر شود سوزاندي ام كه دلم خام تر شود وحشي شدي غزلم رام تر شود آهو براي چه بايد زمان صيد كاري كند كه خوش اندام تر شود جز اين كه از سر جانش گذشته تا صياد نابغه ناكام تر شود آدم براي نشستن به خاك تو بايد نترسد و بدنام تر شود چيزي نگفتي و گفتي نگويم و رفتي كه قصه پر ابهام تر شود چيزي نگفتي و گفتي نگويم و رفتي كه قصه پر ابهام تر شود آنقدر گريه نكردني ميان بغض تا چشم اشك سرانجام تر شود امشب كنار غزل هاي من بخواب شايد جهان تو آرام تر شود
 • 5:35
  ديگر چه فرقي مي كند در خوان يك يا خوان هفت از عشق مي ترسيد و گفت از عشق مي ترسي و رفت سوزاندن است و سوختن پايانشان اما يكي ست نفتي بر آتش ريختن يا آتشي بر روي نفت
 • 3:35
  نه غير ممكن است كسي را خداي تو بر داغ قلب من بگذارد به جاي تو هرگز نمي شود كه تو را ديد و بعد از آن جايي نفس كشيد به جز در هواي تو هرگز نمي شود كه تو را ديد و بعد از آن جايي نفس كشيد به جز در هواي تو ساكت كنار بهت خودم مي نشينم و از ياد مي برم همه را با صداي تو آسوده دست مي كشم از هرچه ادعاست با يك نگاه ساده ي بي ادعاي تو با تو غزل به سادگي حرف مي شود چون بهتر است ساده بيفتم به پاي تو آسوده دست مي كشم از هرچه ادعاست با يك نگاه ساده ي بي ادعاي تو با تو غزل به سادگي حرف مي شود چون بهتر است ساده بيفتم به پاي تو اصلا دليل بودن من گفتن از تو بود تا من تو را به شعر بگويم براي تو اصلا دليل بودن من گفتن از تو بود
 • 4:40
  شهر از هجوم خاطره هايت به من پر است بعد از تو شهر از من ديوانه از من ديوانه از من ديوانه از من ديوانه دلخور است از من كه بين بود و عدم پرسه مي زدم تو بودي و كنار خودم پرسه مي زدم تو بودي و تمام غزل ها ترانه ها من بودم و تمام ستم ها بهانه ها من بودم و مجال شگفتي براي عشق تو بودي و تحمل سخت بهاي عشق قلبم به خاطر تو مرا طرد كرده است قلبم به خاطر تو مرا طرد كرده است مي سوزد از كسي كه تو را سرد كرده است مي سوزد از كسي كه تو را سرد كرده است از عشق رد شدي كه من از ترس رد شوم ديگر نمي توانم از اين درس رد شوم اين بار آخر است براي خودم نه تو من پشت خط فاجعه عاشق شدم نه تو گرداب را درون خودت غرق مي كني تو با تمام حادثه ها فرق مي كني افشين يداللهي
 • 5:10
  سهم من از اين خانه سفر بوده و عشق از خاطره هاي تو خطر بوده و عشق هربار كه لمس كرده دست تو مرا انگار توافق تبر بوده و عشق
 • 5:08
  برق شب نگاه تو با ذات شعله ام روز مرا در آتش و تاريك مي كند من دور مي شوم كه تو را تاب آورم دوري فقط مرا به تو نزديك مي كند
 • 4:52
  با اين كه رفتن تو شروعي دوباره است وقتي تو نيستي سفرم نيمه كاره است رفتن اگرچه ساده و ماندن اگرچه سخت بودن كنار فاصله ها راه چاره است
 • 4:25
  بن بست و جاده يكي مي شود اگر رفتن بدون تو ام مي شود سفر از ريشه اي كه دوانده فراري ام اي لمس دست تو بر پيكرم تبر بي تو چه نام و نشاني ، چه حرمتي بفروش نام مرا و مرا بخر يك تار موي پريشان بياور و دنياي تيره و تار مرا ببر از عاشقان قسم خورده ام نپرس از من به جز تو ندارد كسي خبر مردن كنار تو آمرزش من است اي جمع مبهم آرامش و خطر بي تو نمي رسم و با تو مي رسم بن بست و جاده يكي مي شود مگر از عاشقان قسم خورده ام نپرس از من به جز تو ندارد كسي خبر مردن كنار تو آمرزش من است اي جمع مبهم آرامش و خطر بي تو نمي رسم و با تو مي رسم بن بست و جاده يكي مي شود مگر
 • 5:59
  مقصد من رفتن است با نرسيدن خوشم هركه به مقصد خوش است ، مانده ي بن بست هاست خون رگ جاده ام تا نرسيدن خوش است نبض مدام قدم ، خاصيت هست هاست
 • 4:59
  آمد و گفت روح بادم و رفت قطره او ماند روي يادم و رفت خود نفهميد در چه حالي بود گريه مي كرد و گفت شادم و رفت تكه هاي دلي كه عاريه بود شعر كردم ، به عشق دادم و رفت باز حوا گذاشت سيبش را روي بار گناه آدم و رفت كم نياورده بودم اما گفت از سر تو كمي زيادم و رفت
 • 5:23
  آخ زود است نرو بمان زمان كوتاه است بي ماه تو سقف آسمان كوتاه است در عشق شب و مرگ و سفر طولاني ست يا اين كه جهان عاشقان كوتاه است آخ زود است نرو بمان زمان كوتاه است بي ماه تو سقف آسمان كوتاه است
 • 5:53
  بر سردر عشق ، راز آن مكتوب است پيروز مصاف عاشقي مغلوب است پس خاطره اي كه جاي تو مانده اگر كوتاه ولي هميشگي شد خوب است

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی