display result search
منو

پاک نگهدار جهان

  • 1 قطعه
  • 3':43" مدت زمان
  • 69 دریافت شده
ترانه ی پاپ با مضمون حفظ محیط زیست
دست نگه دار و نزن شعله به رویای زمین
سوخته در آتش تو چهره ی زیبای زمین
شعله ی کبریت تو چون ، وارد جنگل بشود
دیر شود شعله زنان این سو و آن سو برود
خانه ی پاک است زمین پاک چنان باغ بهشت
فطرت حق نام تو را بر دل او پاک نوشت
ای بشر ای جلوه ی جان زاده ی خاکی تو همه
پاک نگهدار جهان ، فطرت پاکی تو همه
چشمه نجوشد نرود رقص کند پای درخت
برگ رود شعله کشان بر قد و بالای درخت
مرتع سرسبز شود در دل آتش برهوت
نغمه ی مرغ سحری فاجعه ی جغد سکوت

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی