display result search
منو

زمزمه ها

 • 5 قطعه
 • 8':06" مدت زمان
 • 1 دریافت شده
مجموعه ی تصنیف ساخته حمید متبسم بر اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی
حمید متبسم (تار)
آرمان سیگارچی (بربت)
رامین عظیمیان (بم‌تار)
پژمان زاهدیان (سه تار)
نغمه فرهمند (تبنک، کوزه، دایره)

آهنگ ها

 • عنوان
  زمان
 • 4:57
  اي نگاهت خنده مهتاب ها بر پرند رنگ رنگ خواب ها اي صفاي جاودان هرچه هست باغ ها گل ها سحر ها آب ها اي نگاهت جاودان افروخته شمع ها خورشيدها مهتاب ها اي طلوع بي زوال آرزو در صفاي روشني محراب ها ناز نوشيني تو و ديدار توست خنده مهتاب در مرداب ها در خرام نازنينت جلوه كرد رقص ماهي ها و پيچ و تاب ها
 • 12:37
  در شب من خنده ي خورشيد باش ‌آفتاب ظلمت ترديد باش اي هماي پرفشان در اوج ها سايه ي عشق مني جاويد باش اي صبوحي بخش مي خواران عشق در شبان غم صباح عيد باش آسمان آرزوهاي مرا روشناي خنده ي ناهيد باش با خيالت خلوتي آراستم خود بيا و ساغر اميد باش
 • 7:45
  در نگاه من بهاراني هنوز پاك تر از چشمه ساراني هنوز روشنايي بخش چشم آرزو خنده ي صبح بهاراني هنوز در مشام جان به دشت يادها باد صبح و بوي باراني هنوز در تموز تشنه كامي هاي من برف پاك كوهساراني هنوز در طلوع روشن صبح بهار عطر پاك جوكناراني هنوز كشتزار آرزوهاي مرا برق سوزاني و باراني هنوز
 • 7:30
  عمر از كف رايگاني مي رود كودكي رفت و جواني مي رود اين فروغ نازنين بامداد در شباني جاوداني مي رود اين سحرگاه بلورين بهار روي در شامي خزاني مي رود چون زلال چشمه سار كوه ها از بر چشمت نهاني مي رود ما درون هودج شاميم و صبح كاروان زندگاني مي رود
 • 8:06
  ناي عشقم تشنه ي لبهاي تو خامشم دور از تو و آواي تو همچو باران از نشيب دره ها مي گريزم خسته در صحراي تو موجكي خردم به اميدي بزرگ مي روم تا ساحل درياي تو هو كشان همچون گوزن كوهسار مي دوم هر سوي ره پيماي تو مست همچون بره ها و گله ها مي چرم با نغمه ي هي هاي تو مستم از يك لحظه ديدارت هنوز وه چه مستي هاست در صهباي تو زندگاني چيست لفظ مهملي گر بماند خالي از معناي تو

مشخصات موسیقی

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی