display result search
منو

حماسه سیاسی

  • 2 قطعه
  • 2':32" مدت زمان
  • 108 دریافت شده
ترانه میهنی ویژه شعار سال 92
ایران من سلام ای میهن عزیز
نامت سرور و نور خاکت حماسه خیز
ما ملتی نجیب پرشور و باشکوه
آگاه و سربلند افراشته چو کوه
یک چند با نبرد در سنگر جهاد
یک چند با تلاش در راه اقتصاد
در این حماسه ها دستم به دست تو
همراه و همدلیم در بیکران تو
سبز و سپید و سرخ در اوج اهتزاز
با یک حضور نو پویا و سرفراز
ایران پرتوان در اوج اقتدار
ایران جاودان
ایران ماندگار

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی