display result search
منو

این خانه می ماند به جا

  • 1 قطعه
  • 4':11" مدت زمان
  • 63 دریافت شده
تصنیفی میهنی با آهنگسازی هژیر مهرافروز
سوگند بر آلاله ها آیین سرخ لاله ها
از ما وگر یک تن به جا
این خانه می ماند به جا
ای مهد توحید و غزل تا جاودان بر پای باش
از چشم تنگ حاسدان چون بیستون بر جای باش
خرم چو مینوی برین ای خاک هستی آفرین
فخر زمان باش و زمین برپای باش بر جای باش
ما عاشقی را ای وطن در مکتب ات آموختیم
بال و پر خصم تو را مردانه بر هم دوختیم
دستان مان در دست هم گشتیم گردت ای وطن
در شعله های عاشقی پروانه آسا سوختیم
ای جان من جانان من ای آذر رخشان من
بادا فدایت جان من ای عشق من ایران من
خورشید می تابد بسی بعد از من و تو بر وطن
البرز می گوید ز ما با لاله های خود سخن
از ما نمی ماند به جز نام و نشانی در جهان
با من بخوان چون عاشقان با من بخوان ای هم وطن

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی