display result search
منو

ورزشکاران

  • 1 قطعه
  • 8':54" مدت زمان
  • 20 دریافت شده
تصنیف حماسی چهارگاه ویژه جام جهانی ساخته هوشنگ کامکار
به نام خدای جهان آفرین
به پیش جوانان ایران زمین
به میدان بر آیید و گامی زنید
به ذهن زمان نقش نامی زنید
الا ای سواران صبح امید
به فردای میهن نوید آورید
جهان عرصه عبرت آموزی است
شکست اولین گام پیروزی است
به میدان چو یادی ز ایران کنید
زمین و زمان را گل افشان کنید
بناهای آباد گردد خراب
ز باران و از گردش آفتاب
پی افکندم از نظم کاخی بلند
که از باد و باران نیابد گزند
مهربانی پاک جانی قهرمان
وارث نام آورانی قهرمان
عشق و ایمان از نگاهت می دمد
شعله ای آتش فشانی قهرمان
تو شور و شوق دل هایی
طلوع صبح فردایی
برای مادر میهن
گل باغ اهورایی
جوانا فکر میهن باش
رها از هر تو و من باش
در این فصل گل و شادی
بهاری گل به دامن باش

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی