display result search
منو

فیروزه کاران

  • 1 قطعه
  • 3':44" مدت زمان
  • 63 دریافت شده
تصنیفی در ستایش خراسان بر روی شعری از علیرضا بدیع
چون از ستیغ خاوران خورشید تابان پر زند
از خاک مشک آمیز ما گلهای خندان سر زند
خاک گل آزین وطن جان را طراوت می دهد
گلهای زیبایش به ما درس قناعت می دهد
سنگ اش بود فیروزه و گلهای دشت اش زعفران
خار خراسان اینچنین خاک خراسان آنچنان
از وی طلازین شد زمین از وی معطر شد هوا
گل خنده های زعفران بر درد بی درمان دوا
خاک خراسان هدیه ها دارد برای زائران
تسبیح باران را ببین در دست پاک زعفران

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی