display result search
منو

نیمه خرداد

  • 1 قطعه
  • 2':26" مدت زمان
  • 39 دریافت شده
سرود با مضمون 15 خرداد و اجرای گروه کر
آزاده مردی با دلاوری
آماده شد از بهر یاوری
قد برفراشت
تا برکند ریشه ی ستمگری
برکشید از جگر بانگ عدل و داد
شد به جان دشمن فتنه و فساد
لرزه بر پیکر ظالمان فتاد
شد به دستش آغاز
انقلاب ایران روز نیمه ی خرداد
گرچه آماج تیر بلا شد
رهبر ما در راه خدا شد
روزی که شد فکر او حامی ما
برپا شد جمهوری اسلامی ما
رهنمود امام ، رهنمای ماست
روشن از مهر او دل های ماست
تا که این مرد حق پیشوای ماست
به ز امروز ما ، فردای ماست
اسلام و قرآن رهگشای ماست
ایمان و دین ، نیکوترین ضامن بقای ماست
تا سخن های تو ای زعیم راد
ملتی در پی ات جان به کف نهاد
ای بسا سر که در خاک و خون فتاد
شد به دستت آغاز انقلاب ایران
روز نیمه ی خرداد
زان نبرد و آن جنگ دیروزی
قسمت ایران شد این پیروزی
دست تو بربسته دست استبداد
ما را از هر بندی کردی تو آزاد
تا شدی رهبر مهربان ما
شد بهین راه ما ، قرآن ما
گردد از پرتو ایمان ما
شد بهشت برین ایران ما

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی