display result search
منو

ققنوس

  • 1 قطعه
  • 6':44" مدت زمان
  • 93 دریافت شده
تصنیفی با صدای شاهد طباطبایی
دیریست دلم در به در و خانه به خانه
تا کی به کی یابد ای عشق نشانه
دانی که چه ای از پس این دربه دری ها؟
خواب سحری در پی کابوس شبانه
بارت که فلک نیز نیارست کشیدن
من می برم ای عشق! سبک بار به خانه
با شور تو خون می زند از سینه برونم
چون شاخه که بشکافد از پوست جوانه
از خون دلم بر ورق جان کلماتی است
پیکی که دلم سوی تو کردست روانه
خواهم که چه ققنوس بسوزم به لهیبت
چون می کشی ای آتش بردود زبانه

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 6:44

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی